Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Makerlab μία εκδήλωση με θέμα "Η θέση μας στο Σύμπαν και η προσπάθεια του Ανθρώπου να το εξερευνήσει". Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αστροφυσικός και βραβευμένος Αστροφωτογράφος Άγγελος Μακρής. Σκοπός της ομιλίας αυτής...