Makerlab – Πρότυπο Κέντρο Έρευνας, Ρομποτικής και Τεχνολογίας

Makerlab

Από την ίδρυση του τον Ιούλιο του 2017 το Makerlab έχει ανοίξει τις πόρτες του σε όλες τις ηλικίες από 7 ετών μέχρι και ενήλικες, και πιο πρόσφατα σε παιδιά 5 με 6 ετών, δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της τεχνολογίας και επιστήμης. Η εκμάθηση της Ρομποτικής αρχίζει μέσα από το παιχνίδι. Προετοιμάζουμε ένα μικρό παιδί να μπει στον κόσμο του STEM, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Με τους μεγαλύτερους μαθητές προσεγγίζουμε τη Ρομποτική από διάφορες οπτικές. Εξερευνούμε τον κόσμο των Αλγορίθμων, της Ηλεκτρονικής και του Αυτοματισμού με τον Προγραμματισμό μέσα από Πειράματα και εργαλεία αιχμής.

Στο Makerlab τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστηριακό χώρο, όπου ξεκινώντας με πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego αλλά συνεχίζοντας με ανοιχτές πλατφόρμες ηλεκτρονικής και προγραμματισμού, όπως arduino/dwenguino, 3d printing κ.α., και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ρομποτικές κατασκευές.

Μέσω της ρομποτικής και της επιστήμης των υπολογιστών οι νέοι άνθρωποι αποκτούν τα εργαλεία να καταλάβουν και να δράσουν στον όλο και εξελισόμενο κόσμο που τους περιβάλλει, να δημιουργούν όσο και να καταναλώνουν, να καταλαβαίνουν όσο και να χρησιμοποιούν, να διακρίνουν την τεχνολογία από τη μαγεία. Να έχουν τη γνώση και τις ικανότητες για να αναλάβουν δουλειές του μέλλοντος.

Makerlab
H εκπαίδευση πρέπει να ετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για δουλειές που ακόμη δεν υπάρχουν, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που ακόμη δεν έχουν εφευρεθεί, να λύνουν προβλήματα που ακόμη δε γνωρίζουμε.Richard Riley

Μέσα από τις δραστηριότητες που προσφέρονται οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν και να εφαρμόσουν θεμελιώδες αρχές της επιστήμης υπολογιστών συμπεριλαμβανομένου λογικής, αλγορίθμων, αναπαράσταση δεδομένων και επικοινωνία. Μπορούν να αναλύσουν προβλήματα σε υπολογιστικούς όρους και χρησιμοποιώντας προγραμματισμό και μηχανική να λύσουν τέτοια προβλήματα. Η συνεχή αυτή εξάσκηση δίνει την ικανότητα στα παιδιά να εκτιμήσουν και να εφαρμόσουν αρχές της τεχνολογίας πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου νέων και άγνωστων τεχνολογιών. Και πάνω από όλα να γίνουν υπεύθυνοι, ικανοί, δημιουργικοί και με αυτοπεποήθηση χρήστες της τεχνολογίας.

Makerlab
Η επιστήμη των υπολογιστών έχει να κάνει με υπολογιστές όσο και η αστρονομία έχει να κάνει με τηλεσκόπια.Edsger W. Dijkstra

Τι είναι το S.T.E.M.;

Επιστήμη – Science

Η επιστήμη πρώτη φορά διατυπώθηκε στο έργο Θεαίτητος του Πλάτωνα και δηλώνει την τεκμηριωμένη και εξακριβωμένη γνώση. Η επιστήμη σήμερα δε διαφέρει από την αρχική αυτή διατύπωση, συνεχίζει να προσφέρει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που εγείρονται από την παρατήρηση της Φύσης (Αστρονομία, Κοσμολογία, Γεωλογία, κ.α.), της Ζωής (Βιολογία, Ζωολογία, Βιοχημεία, κ.α.), της Κοινωνίας (Αρχαιολογία, Εγκληματολογία, Ανθρωπολογία, κ.α.) και κάθε άλλης πτυχής όσων μας περιλαμβάνουν, αλλά με την έρευνα, τον πειραματισμό και την τεκμηρίωση που απαιτείται για την παραγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων.

Makerlab

Τεχνολογία – Technology

Η Επιστήμη μας οδηγεί στην Τεχνολογία. Τεχνολογία είναι η εφαρμογή της Επιστήμης για την ανάπτυξη νέων μέσων για την μελέτη της Επιστήμης, αλλά και για πιο πρακτικούς σκοπούς. Η Τεχνολογία χωρίζεται και αυτή σε πολλές κατηγορίες με παραδοσιακές αυτές της Βιομηχανίας, Μεταφορών και Υγείας, αλλά και πιο πρόσφατες όπως αυτής των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορίας.

Makerlab

Μηχανική – Engineering

Η Μηχανική αναφέρεται στις εφαρμοσμένες Επιστήμες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται και ως Θετικές Επιστήμες. Ο κλάδος αυτός ασχολείται κυρίως με την έρευνα, σχεδιάση, ανάπτυξη και υλοποίηση των υλικών και των διαδικασιών για κάθε ένα τομέα που αφορά. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής διαδικασίας καθώς προσφέρει τα εργαλεία με τα οποία διευκολύνεται η έρευνα.

Makerlab

Μαθηματικά – Mathematics

Τα Μαθηματικά είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της αλυσίδας, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη και την ιδέα με την υλοποίηση. Τα Μαθηματικά μας παρέχουν την περιγραφή και τις μετρήσεις για όλα τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν, αλλά και την θεωρητική επιβεβαίωση για τα αποτελέσματα που εξάγονται.

Makerlab