Διαδικτυακά Μαθήματα
Μαθηματικών

Μαθηματικά Πληροφορικής

Μαθηματικό υπόβαθρο για την πληροφορική

Μαθηματικά Ρομποτικής

Μαθηματικό υπόβαθρο για ρομποτική

Διαγωνιστικά Μαθηματικά 1

Πρώτα βήματα στα Διαγωνιστικά Μαθηματικά

Μαθηματικά Πληροφορικής

Στο μάθημα «Μαθηματικά Πληροφορικής» οι μαθητές διδάσκονται διακριτά μαθηματικά και άλλες ενότητες μαθηματικών που είναι προαπαιτούμενες για το μάθημα της πληροφορικής.

 • Επίπεδο Δυσκολίας: 
 • Προαπαιτήσεις:
 • Ηλικίες: 12-16
 • Συχνότητα: 1 φορά την εβδομάδα ( 45 λεπτά )

Μαθηματικά Ρομποτικής

Στο μάθημα «Μαθηματικά Ρομποτικής» οι μαθητές διδάσκονται αναλυτική γεωμετρία, στερεομετρία και κλάδους των μαθηματικών που απαιτούνται ι ώστε να επιλύουν με ευκολία προβλήματα που προκύπτουν στα project ρομποτικής που καλούνται να δημιουργήσουν.

 • Επίπεδο Δυσκολίας:
 • Προαπαιτήσεις:
 • Ηλικίες: 12-16
 • Συχνότητα: 1 φορά την εβδομάδα ( 45 λεπτά )

Διαγωνιστικά Μαθηματικά 1

Στο μάθημα «Διαγωνιστικά Μαθηματικά 1» οι μαθητές διδάσκονται την απαιτούμενη ύλη που χρειάζονται για να συμμετέχουν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και εξασκούνται με τη λύση παλιών θεμάτων αποκτώντας εξοικείωση με τον τρόπο σκέψης που απαιτούν τέτοιου είδους διαγωνισμοί.

 • Επίπεδο Δυσκολίας:
 • Προαπαιτήσεις: καλή γνώση μαθηματικών
 • Ηλικίες: 12-14
 • Συχνότητα: 1 φορά την εβδομάδα ( 60 λεπτά )